آموزش وپرورش کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش توسعه ای , 2006-12-11

عنوان : ( ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضرورت تمر کززدایی برای نیل به اهداف تربیت دینی بررسی شد.

کلمات کلیدی

, تربیت دینی, عدم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015940,
author = {سعیدی رضوانی, محمود},
title = {ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی},
booktitle = {آموزش وپرورش کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش توسعه ای},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تربیت دینی-عدم تمرکز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J آموزش وپرورش کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش توسعه ای
%D 2006

[Download]