ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2007-02-20

عنوان : ( رسم الخط و نشانه گذاری در قرآن کریم و نقش ان در برنامه درسی قران دوره ابتدایی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مورد تاثیر رسم الخط شبیه فارسی در آموزش قرآن بحث شد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, قرآن , رسم الخط, دوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015941,
author = {سعیدی رضوانی, محمود},
title = {رسم الخط و نشانه گذاری در قرآن کریم و نقش ان در برنامه درسی قران دوره ابتدایی},
booktitle = {ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران},
year = {2007},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {برنامه درسی-قرآن -رسم الخط-دوره ابتدایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رسم الخط و نشانه گذاری در قرآن کریم و نقش ان در برنامه درسی قران دوره ابتدایی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
%D 2007

[Download]