چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11

عنوان : ( شناسایی مرکز و بخش مهم کانی سازی مس- طلا پورفیری براساس برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در منطقه اکتشافی ماهرآباد، جنوب غربی بیرجند )

نویسندگان: ازاده ملکزاده شفا رودی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در بخشی از کانی سازی مس- طلا پورفیری منطقه اکتشافی ماهرآباد (ناحیه MA-I) و دشت اطراف آن انجام شد. حفاری بر روی ناهنجاری شبه مقطع IP منجر به شناسایی کانی سازی سولفیدی در منطقه بسیار وسیعی زیر آبرفت گردید. مطالعات تفصیلی زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی گسترش کانی سازی پوشیده را تایید می کند. براساس ناهنجاری مغناطیس سنجی زمینی، مرکز کانی سازی (زون پتاسیک) در جنوب غربی محدوده شناسایی شد. زون های آلتراسیون آرژیلیک سوپرژن و کوارتز- سرسیت-کربنات- پیریت که در اطراف زون پتاسیک واقع شده اند، دارای پاسخ مغناطیسی بسیار پایین هستند. برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در وسعت بیشتری نسبت به قبل قویاً توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, ماهر آباد, مغناطیس سنجی زمینی, IP/RS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015966,
author = {ملکزاده شفا رودی, ازاده and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن},
title = {شناسایی مرکز و بخش مهم کانی سازی مس- طلا پورفیری براساس برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در منطقه اکتشافی ماهرآباد، جنوب غربی بیرجند},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماهر آباد، مغناطیس سنجی زمینی، IP/RS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مرکز و بخش مهم کانی سازی مس- طلا پورفیری براساس برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در منطقه اکتشافی ماهرآباد، جنوب غربی بیرجند
%A ملکزاده شفا رودی, ازاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%J چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2010

[Download]