نخستین همایش علمی جایگاه آموزش و پرورش در شکل گیری هویت دانش آموزان ایرانی در آستانه هزاره سوم , 2002-11-24

عنوان : ( شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن

کلمات کلیدی

, شکل گیری هویت , تاثیرات اجتماعی, رهنمودهای تربیتی و درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016096,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and شیخ روحانی, سعید},
title = {شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن},
booktitle = {نخستین همایش علمی جایگاه آموزش و پرورش در شکل گیری هویت دانش آموزان ایرانی در آستانه هزاره سوم},
year = {2002},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی، رهنمودهای تربیتی و درمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A شیخ روحانی, سعید
%J نخستین همایش علمی جایگاه آموزش و پرورش در شکل گیری هویت دانش آموزان ایرانی در آستانه هزاره سوم
%D 2002

[Download]