فرهنگ خراسان, دوره (2), شماره (6), سال (2002-9) , صفحات (37-57)

عنوان : ( نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد

کلمات کلیدی

, نیازهای فرهنگی و هنری, نوجوانان , دانش آموز , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016231,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد},
journal = {فرهنگ خراسان},
year = {2002},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {1201-3012},
pages = {37--57},
numpages = {20},
keywords = {نیازهای فرهنگی و هنری، نوجوانان ،دانش آموز ،مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J فرهنگ خراسان
%@ 1201-3012
%D 2002

[Download]