دومین همایش ملی ورزش شهروندی , 2010-05-29

عنوان : ( توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی , جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی

کلمات کلیدی

توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016758,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and سهرابی, مهدی and فولادیان, جواد},
title = {توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی},
booktitle = {دومین همایش ملی ورزش شهروندی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سهرابی, مهدی
%A فولادیان, جواد
%J دومین همایش ملی ورزش شهروندی
%D 2010

[Download]