هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان )

نویسندگان: فرشته رنجبرمقدم , سیدمسعود همام , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان

کلمات کلیدی

معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017171,
author = {رنجبرمقدم, فرشته and همام, سیدمسعود and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and رحیمی, بهنام},
title = {معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان},
booktitle = {هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان
%A رنجبرمقدم, فرشته
%A همام, سیدمسعود
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A رحیمی, بهنام
%J هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]