هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) )

نویسندگان: سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار)

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, پتروگرافی, آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017175,
author = {نادرمزرجی, سمانه and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود},
title = {زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار)},
booktitle = {هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار)
%A نادرمزرجی, سمانه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%J هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]