نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( مروری بر زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی معدن متروکه مس- طلای رگه ای حیدری، جنوب کجه، فردوس )

نویسندگان: علی نجفی , محمدحسن کریم پور , مریم عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن متروکه حیدری، یکی از معادن رگه ای قدیمی ایران است که سابقه فعالیت های شدادی دارد. اغلب واحدهایرخنمون یافته در این محدوده، واحدهای آذرآواری و گدازه های حدواسط هستند که توده های نیمه عمق در آنها نفوذ کرده اند.عمدتا دگرسانی سیلیسی-سرسیتی-کلریتی نشان می دهند. توده های نفوذی عمدتا تیپ I، با ماهیت کالک آلکالن غنی از پتاسیم تا شوشونیتی هستند. کانی سازی مس به صورت رگه های کوارتز-آمتیست با کنترل ساختمانی به شکل رگه ای و برشی در امتداد گسل اصلی منطقه و در کنتاکت توده های نفوذی با واحدهای ولکانیکی و پیروکلاستیکی است.کانه های اولیه شامل: پیریت، کالکوپیریت، اسپکیولاریت،بورنیت و گالن است و کالکوزیت، کولیت-دیژنیت، مالاکیت، آزوریت، کریزوکلا، فیروزه، اکسیدهای آهن و کربنات به صورت ثانویه یافت می شود. بافت کانه ها به شکل رگچه، برشی وجعبه ای است. مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی عناصر Cu, Au, Pb, Ag, Zn, As, Mo, Co, Ba را در نمونه های سطحی و نمونه های بر گرفته شده از گمانه ها، مشخص ساخته است. شواهد موجود، احتمال کانی سازی تیپ IOCG در این محدوده را مطرح می نماید.

کلمات کلیدی

طاهرآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017211,
author = {نجفی, علی and کریم پور, محمدحسن and عبدی, مریم},
title = {مروری بر زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی معدن متروکه مس- طلای رگه ای حیدری، جنوب کجه، فردوس},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طاهرآباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی معدن متروکه مس- طلای رگه ای حیدری، جنوب کجه، فردوس
%A نجفی, علی
%A کریم پور, محمدحسن
%A عبدی, مریم
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]