نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه کوه شاه، خراسان جنوبی )

نویسندگان: مریم عبدی , محمدحسن کریم پور , علی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه کوه شاه، از جمله مناطق امیدبخش برای کانی سازی مس- طلای پورفیری یا اپی ترمال است. پی جویی اولیه در این منطقه به کمک پردازش تصاویر ماهواره ای آستر، با مشخص نمودن مناطق احتمالی آلتره صورت گرفت، که نتایج رضایت بخشی را دربرداشت. توده های نیمه عمیق حدواسط تا اسیدی متعدد با ترکیب دیوریتی تا مونزوگرانیتی به شکل تلسکوپی در یکدیگر و در واحدهای ولکانیکی نئوژن نفوذ کرده اند. آلتراسیون با برخی از توده-های نفوذی مرتبط است. زون های آلتراسیون هیدروترمالی شامل: آرژیلیک، سیلیسی، کوارتز-سرسیت-پیریت، کوارتز-اکسیدآهن-کربنات، پروپلیتیک و آلونیت است که اغلب بر روی یکدیگر overprint کرده و این امر به همراه هوازدگی شدید، سبب پیچیدگی تفکیک زون های آلتراسیونی شده است. کانی سازی به شکل رگه ای سیلیسی-اکسیدآهن-سولفید با کنترل ساختاری گسل های امتدادلغز و نرمال، مشاهده می شود. شواهد موجود نشانگر حضور کانی سازی طلای اپی ترمال سولفید بالا در این منطقه است.

کلمات کلیدی

کوه شاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017215,
author = {عبدی, مریم and کریم پور, محمدحسن and نجفی, علی},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه کوه شاه، خراسان جنوبی},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کوه شاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه کوه شاه، خراسان جنوبی
%A عبدی, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A نجفی, علی
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]