هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی شرق قله شاه نشین واقع در غرب زوزن )

نویسندگان: رضا برآبادی , محمدحسن کریم پور , حسن مسیح آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در 45 کیلومتری جنوب غرب شهرستان خواف، در غرب روستای زوزن از روستاهای توابع بخش قاسم آباد واقع شده است. اکثر سنگ های منطقه توده های نفوذی عمیق و نیمه عمیق در حد دیوریت، مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت است. مقداری اسلیت نیز در بخش شرقی منطقه مورد مطالعه دیده می شود که با توجه به شواهد صحرایی به لحاظ سنی از توده های نفوذی منطقه قدیمی تر است و تحت تاثیر این توده ها قرار گرفته و از حالت افقی خارج شده است. در توده های نفوذی منطقه زون های آلتراسیون وسیعی از آلتراسیون های مختلف دیده می شود. زون بندی آلتراسیونی در منطقه شامل آلتراسیون پروپلیتیک، آرژیلیک، کوارتز- سرسیت- پیریت و اسکارنی شدن و ترکیبی از این موارد می باشد. براساس ترکیب کانی شناختی و پذیرفتاری مغناطیسی زیاد (به طور متوسط حدود SI 5-10×500)، توده های نفوذی منطقه مربوط به سری مگنتیت (نوع اکسیدان) و از گرانیت های نوع I هستند. وجود سیستم آلتراسیونی گسترده و مناسب، حضور توده های نیمه عمیق همچون توده های مونزونیتی، کوارتز مونزونیتی، دیوریتی و کوارتز دیوریتی، الگوی کلی تکتونیکی و زمین شناختی و سری ماگمایی در غرب زوزن موید پتانسیل اکتشافی برای سیستم مس پورفیری در منطقه قله شاه نشین خواف می باشد.

کلمات کلیدی

خواف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017222,
author = {برآبادی, رضا and کریم پور, محمدحسن and مسیح آبادی, حسن},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی شرق قله شاه نشین واقع در غرب زوزن},
booktitle = {هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خواف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی شرق قله شاه نشین واقع در غرب زوزن
%A برآبادی, رضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A مسیح آبادی, حسن
%J هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]