هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( زمین شناسی، پترولوژی و کانی شناسی توده های نفوذی منطقه کلاته آهنی- گناباد )

نویسندگان: محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , احسان سلاطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مطالعاتی در فاصله 25 کیلومتری جنوب گناباد واقع شده است. واحدهای سنگی شامل توده های نفوذی متنوع، از ترکیب گرانیتی تا دیوریتی، سنگهای دگرگونی نظیر اسلیت و کوارتزیت و ماسه سنگ می باشد. گرانودیوریت به صورت باتولیت با روند تقریبی شرقی- غربی در اسلیت و کـوارتـزیـت های ژوراسیک نفوذ نموده است. براسـاس تـرکـیـب کانی-شـناخـتی و پذیرفـتاری مـغـناطـیـسی کـم [(5 to 11) × 10-5 SI] ، توده های گرانیتی مربوط به سری ایلمینیت (نوع احیایی) و از گرانیت های نوع S است. این توده ها از نوع متا آلومینوس، عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ (LILE) شامل Rb, Ba, Zr, Th, Hf, K و عناصر کمیاب (REE) شامل Ce, Sm غنی شدگی و عناصر Sr, P, Ti کاهیدگی نشان می دهند. در نمودار عناصر کمیاب، غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک (LREE) در حد متوسط و کاهیدگی عناصر خاکی سنگین (HREE) در حد عادی مشاهده می شود. با توجه به پایین بودن نسبت 45/7 تا 5/11 = La/Yb)N ( و عناصر کمیاب ماگمای گرانودیوریتی منشا پوسته قاره ای داشته است. توده های مونزونیت پورفیری، هورنبلند بیوتیت مونزونیت پورفیری و بیوتیت مونزونیت پورفیری که از بیوتیت گرانودیوریت جوانتر هستند در منطقه شـناسایی شـدند. براسـاس تـرکـیـب کانـی-شنـاخـتی و پـذیـرفتاری مغناطیسی زیاد[(>500) × 10-5 SI] ، مونزونیت ها مربوط به سری مگنتیت (نوع اکسیدان) و از گرانیت های نوع I هستند. غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک (LREE) در حد متوسط و کاهیدگی عناصر خاکی سنگین (HREE) زیاد است. نسبت 6/9 تا 64 = La/Yb)N ( بسیار متفاوت است. مونزونیت ها خارج از محدوده پوسته قاره ای منشا گرفته اند.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017229,
author = {مرادی نقندر, محراب and کریم پور, محمدحسن and سلاطی, احسان},
title = {زمین شناسی، پترولوژی و کانی شناسی توده های نفوذی منطقه کلاته آهنی- گناباد},
booktitle = {هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {گناباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، پترولوژی و کانی شناسی توده های نفوذی منطقه کلاته آهنی- گناباد
%A مرادی نقندر, محراب
%A کریم پور, محمدحسن
%A سلاطی, احسان
%J هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]