چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( برآورد رسوب در حوضه آبریز سرغایه - سرنیش جنوب مشهد با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) )

نویسندگان: عفت پاسبان , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد , سمیرا تقدیسی نیک بخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد رسوب در حوضه آبریز سرغایه - سرنیش جنوب مشهد با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

کلمات کلیدی

, حوضه آبریز سرغایه - سرنیش, جنوب مشهد, مدل پسیاک اصلاح شده, سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017347,
author = {پاسبان, عفت and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد and تقدیسی نیک بخت, سمیرا},
title = {برآورد رسوب در حوضه آبریز سرغایه - سرنیش جنوب مشهد با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {حوضه آبریز سرغایه - سرنیش، جنوب مشهد، مدل پسیاک اصلاح شده، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد رسوب در حوضه آبریز سرغایه - سرنیش جنوب مشهد با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
%A پاسبان, عفت
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%A تقدیسی نیک بخت, سمیرا
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]