چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: فرزاد امیری نسب , جواد آرشامی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی , محمد پیله ور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل و خرد شده همراه با ویتامین E بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 جیره غذایی در 5 تکرار و مجموعا با 300 قطعه جوجه خروس سویه تجارتی راس 308 اجرا گردید. به دو پرنده از هر قفس در سنین 24 و 31 روزگی یک میلی لیتر محلول SRBC 10% به روش عضلانی تزریق شد و یک هفته پس از تزریق اول و 7 و 11 روز پس از تزریق دوم خونگیری صورت گرفت. جهت ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی پرندگان در برابر ویروس های برونشیت, گامبورو و نیوکاسل, همه پرندگان علیه بیماری مذکور واکسینه شدند. برای بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان, به عنوان منبع امگا-3, بر وزن اندام های ایمنی در روزهای 21 و 42 یک پرنده از هر قفس کشتار شد. تیتر Anti-SRBC کل و IgMهنگام تغذیه جوجه های گوشتی با 5% دانه کتان خرد شده همراه با ویتامین E در 7 روز پس از تزریق اول و دوم بیشترین بود. با تغذیه سطح بالاتر دانه کتان یعنی 10 درصد دانه کتان خرد شده, تیتر گامبورو در روز 37 نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی بیشترینمقدار بود و اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). میانگین وزن تیموس و طحال در روز 42 با تغذیه تیمارهای با سطوح بالاتر دانه کتان (5 و 10%) کاهش یافت و بالاترین وزن بورس فابریسیوس هنگام استفاده از سطح 5% دانه کتان خرد شده مشاهده شد (P<0.05).

کلمات کلیدی

, دانه کتان کامل, دانه کتان خرد شده] ویتامین ای, سیستم ایمنی, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017363,
author = {امیری نسب, فرزاد and آرشامی, جواد and کرمانشاهی, حسن and باسامی, محمدرضا and پیله ور, محمد},
title = {بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دانه کتان کامل; دانه کتان خرد شده] ویتامین ای; سیستم ایمنی; جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
%A امیری نسب, فرزاد
%A آرشامی, جواد
%A کرمانشاهی, حسن
%A باسامی, محمدرضا
%A پیله ور, محمد
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]