چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار )

نویسندگان: علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار بحث شده است.

کلمات کلیدی

, مرغ تخمگذار, کنجاله پنبه دانه, بنتونیت سدیم, قابلیت هضم ظاهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017365,
author = {گیلانی, علی and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مرغ تخمگذار; کنجاله پنبه دانه; بنتونیت سدیم; قابلیت هضم ظاهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار
%A گیلانی, علی
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]