چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله در جوجه های گوشتی بررسی شده است

کلمات کلیدی

, انرژی قابل متابولیسم, تریتیکاله, فیتاز, فسفر, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017372,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and عاقل, حسن},
title = {ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {انرژی قابل متابولیسم; تریتیکاله; فیتاز; فسفر; جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A عاقل, حسن
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]