همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28

عنوان : ( اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان )

نویسندگان: ریحانه عسگرپور , پرویز رضوانی مقدم , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان

کلمات کلیدی

, دگر آسیبیف ریحان, سیاهدانه, اثر بازدارندگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017523,
author = {عسگرپور, ریحانه and رضوانی مقدم, پرویز and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان},
booktitle = {همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دگر آسیبیف ریحان، سیاهدانه، اثر بازدارندگی، اویارسلام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان
%A عسگرپور, ریحانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران
%D 2010

[Download]