چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر )

نویسندگان: رضا گنجوی , علیرضا هروی موسوی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , مرضیه تیموری رودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدوی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر

کلمات کلیدی

اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدوی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017546,
author = {گنجوی, رضا and هروی موسوی, علیرضا and ولی زاده, رضا and دانش مسگران, محسن and آرشامی, جواد and تیموری رودی, مرضیه},
title = {اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدوی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر
%A گنجوی, رضا
%A هروی موسوی, علیرضا
%A ولی زاده, رضا
%A دانش مسگران, محسن
%A آرشامی, جواد
%A تیموری رودی, مرضیه
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]