همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن , 2006-03-02

عنوان : ( بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نوشین پایان , نیره مطبوع , مرتضی روستائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی

کلمات کلیدی

, تحکیم خانواده, رضایت مندی زناشویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017809,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and پایان, نوشین and نیره مطبوع and روستائی, مرتضی},
title = {بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی},
booktitle = {همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن},
year = {2006},
location = {قم, ايران},
keywords = {تحکیم خانواده، رضایت مندی زناشویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A پایان, نوشین
%A نیره مطبوع
%A روستائی, مرتضی
%J همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن
%D 2006

[Download]