کنفرانس ملی غذای عملگر , 2008-12-01

عنوان : ( تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی )

نویسندگان: اسماعیل عطای صالحی , محمدحسین حدادخداپرست , حسن لامع , محمدباقر حبیبی نجفی , حسن فاطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هسته دو رقم خرما، شامل کبکاب و مرداسنگ برای شناسایی اجزاء شیمیایی مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که % 48 % فیبر محلول در شوینده اسیدی، 67 / 9% چربی، 5 / 5% پروتئین، 3 / 6% رطوبت، 65 / هسته های مورد مطالعه بطور متوسط دارای 75 1 % خاکستر می باشند. آنالیز مواد معدنی نشان داد که پتاسیم دارای بالاترین مقدار است و پس از / فیبر محلول در شوینده خنثی و 25 7 میلی گرم درصد گرم وزن / آن فسفر، منیزیم ، کلسیم و سدیم قرار دارد. بین مواد معدنی میکرو آهن دارای بالاترین غلظت بود ( 4 خشک)و پس از آن منگنز ، روی و مس قرار داشتند.. تجزیه روغن حاصل از هسته ها به روش کروماتوگرافی گازی نشان داد که اسید 19 %) به عنوان اسید چرب اشباع / 45 %) اسید چرب غیر اشباع غالب در روغن هسته است و پس از آن اسیدلوریک ( 98 / اولئیک ( 36 8%) و اسید / 10 %)، اسید لینولئیک( 66 / 11 %)، اسید پالمتیک ( 81 / غالب قرار دارد.دیگر اسیدهای چرب شامل اسیدمیریستیک ( 12 3%) می باشد. هسته دارای مقدار قابل توجهی فیبر و سلنیوم است که ممکن است از نظر تغذیه ای و سلامتی بسیار / استئاریک ( 39 مفید باشند. شناسایی ترکیبات دارای فعالیت ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و محرک سلامتی در هسته خرما نیازمند تحقیق بیشتری است.

کلمات کلیدی

, هسته خرما, تجزیه شیمیایی, کاربردهای غذایی, فیبر غذایی, مرداسنگ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017954,
author = {اسماعیل عطای صالحی and حدادخداپرست, محمدحسین and حسن لامع and حبیبی نجفی, محمدباقر and حسن فاطمی},
title = {تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی},
booktitle = {کنفرانس ملی غذای عملگر},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هسته خرما، تجزیه شیمیایی، کاربردهای غذایی، فیبر غذایی، مرداسنگ، کبکاب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی
%A اسماعیل عطای صالحی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A حسن لامع
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A حسن فاطمی
%J کنفرانس ملی غذای عملگر
%D 2008

[Download]