شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

Title : ( The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women )

Authors: , Morteza Behnam Rassouli , علی اصغر دادگر ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women

Keywords

The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018007,
author = {, and Behnam Rassouli, Morteza and علی اصغر دادگر},
title = {The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women
%A ,
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A علی اصغر دادگر
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]