دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی , 2010-10-26

عنوان : ( مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر )

نویسندگان: مرتضی عنبرسوز , سیدمحمد جوادی مال آباد , محمد پسندیده فرد , حمید ایزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به توسعه روز افزون نیروگاههای حرارتی با سوختهای فسیلی، بهینه سازی فرایند احتراق در بویلرها و محفظه های احتراق جهت کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. در این مقاله به بررسی اثر قطر ذرات سوخت و دبی هوای ورودی بر راندمان احتراق و میزان تولید و انتشار آلاینده های اکسیدهای ازت و دوده پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد با کاهش قطر ذرات راندمان احتراق، دمای افزایش یافته و میزان انتشار دوده کاهش می یابد. همچنین بررسی اثر دبی هوا بر احتراق نشان می دهد که با NOx ماکزیمم بویلر و میزان آلاینده توجه به سنگین بودن سوخت و اختلاط ناقص آن با هوا، بیشینه دما و راندمان بویلر در دبی هوای بالاتر از مقدار استکیومتریک رخ می دهد . در دبی بهینه هوای بدست آمده، بدلیل احتراق کامل سوخت و دمای بالای محفظه احتراق، میزان ناکس نیز حداکثر بوده و با افزایش بیشتر دبی هوا مجددا دما و راندمان کاهش می یابد. مقایسه نتایج عددی بدست آمده از شبیه سازی شرایط فعلی بویلر با داده های آزمایشگاهی تطابق خوبی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, احتراق, آلاینده ها, سوخت مایع, راندمان, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018118,
author = {عنبرسوز, مرتضی and جوادی مال آباد, سیدمحمد and پسندیده فرد, محمد and حمید ایزدی},
title = {مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر},
booktitle = {دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی},
year = {2010},
location = {تهران - دانشگاه صنعتی شریف, ايران},
keywords = {احتراق، آلاینده ها،سوخت مایع، راندمان، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر
%A عنبرسوز, مرتضی
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A پسندیده فرد, محمد
%A حمید ایزدی
%J دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
%D 2010

[Download]