هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2010-02-03

عنوان : ( تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت شیر ایران )

نویسندگان: افسانه نیکوکار , سیدصفدر حسینی , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار بازار کالا یکی از مهمترین عواملی است که بر انتقال قیمت کالاهای کشاورزی اثر می‌گذارد. در این مطالعه، ساختار بازار شیر ایران با استفاده از رهیافت ساختار-رفتار-عملکرد بررسی شده است و با توجه به ساختار بازار این محصول، الگویی برای بررسی چگونگی انتقال قیمت و اثر آن بر حاشیۀ بازار شیر ایران تدوین شده است. در این مطالعه از داده های دورۀ 84-1379 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی ساختار بازار شیر ایران نشان می‌دهد که این کالا در سبد کالاهای خوراکی مصرف‌کنندگان، سهم چشمگیری دارد و تولید و مصرف سرانة ‌آن در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. مقایسة مقدار تولید شیر و ظرفیت صنایع فراوری این کالا نشان می دهد که ظرفیت‌های موجود صنایع فراوری شیر در کشور نسبت به شیر تولیدشده، محدود است. بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد که مراکز جمع‌آوری و صنایع موجود، از پراکنش مناسبی در مراکز تولید شیر کشور برخوردار نیستند و در تعداد محدودی از مناطق کشور متمرکز شده‌اند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که افزایش‌ هزینه‌ بازاریابی، با شدت بیشتری نسبت به کاهش هزینه بازاریابی به قیمت خرده‌فروشی منتقل می‌شود. اما انتقال قیمت در این بازار متقارن است. به دلیل عدم تقارن در انتقال هزینه‌های بازاریابی در بازار شیر، عوامل بازاریابی منافعی کسب می‌کنند.

کلمات کلیدی

, شیر, ساختار- رفتار- عملکرد, حاشیۀ بازار, انتقال قیمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018180,
author = {افسانه نیکوکار and سیدصفدر حسینی and دوراندیش, آرش},
title = {تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت شیر ایران},
booktitle = {هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شیر، ساختار- رفتار- عملکرد، حاشیۀ بازار، انتقال قیمت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت شیر ایران
%A افسانه نیکوکار
%A سیدصفدر حسینی
%A دوراندیش, آرش
%J هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2010

[Download]