چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( مطالعه زمین شناسی و ارائه مدل کانی سازی در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن )

نویسندگان: پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی دهن قلعه در فاصله حدود 300 کیلومتری جنوب غربی مشهد و 50 کیلومتری شمال غربی شهرستان بردسکن قرار دارد. زمین شناسی منطقه شامل مجموعه سنگ های دگرگونی ناحیه ای همراه با توده های آذرین بازیک و حدواسط دگرگون شده همگی متعلق به سازند تکنار می باشد که این سازند توسط توده های گرانیتوئیدی نیمه عمیق حدواسط با بافت پورفیری، کمی دگرگون مورد نفوذ قرار گرفته است. بر اساس مطالعات صحرایی و بررسی های پتروگرافی و مینرالوگرافی، دو سیستم کانی سازی در منطقه شناسایی شد: 1- سیستم مرتبط با کانی سازی ماسیو سولفید تکنار و 2 - سیستم کانی سازی مرتبط با توده های گرانیتوئیدی که مدل آن \"مس پورفیری نوع مونزونیتی\" پیشنهاد گردید

کلمات کلیدی

, محدوده اکتشافی دهن قلعه, کانی سازی, ماسیو سولفید تکنار, مس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018203,
author = {روحبخش ایرادی, پیام and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود and حسین عباس نیا},
title = {مطالعه زمین شناسی و ارائه مدل کانی سازی در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محدوده اکتشافی دهن قلعه، کانی سازی، ماسیو سولفید تکنار، مس پورفیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زمین شناسی و ارائه مدل کانی سازی در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن
%A روحبخش ایرادی, پیام
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%A حسین عباس نیا
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]