چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( ژئوشیمی عناصر اصلی ماسه سنگهای سازند سردر، در ناحیه طبس: با نگرشی بر منشأ و موقعیت تکتونیکی )

نویسندگان: محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی نجفی , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژئوشیمی عناصر اصلی ماسه سنگهای سازند سردر، در ناحیه طبس: با نگرشی بر منشأ و موقعیت تکتونیکی

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, منشأ, موقعیت تکتونیکی, سازند سردر, طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018209,
author = {خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and نجفی, مهدی and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {ژئوشیمی عناصر اصلی ماسه سنگهای سازند سردر، در ناحیه طبس: با نگرشی بر منشأ و موقعیت تکتونیکی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژئوشیمی، منشأ، موقعیت تکتونیکی، سازند سردر، طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی عناصر اصلی ماسه سنگهای سازند سردر، در ناحیه طبس: با نگرشی بر منشأ و موقعیت تکتونیکی
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A نجفی, مهدی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]