چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-18

عنوان : ( تاثیر منبع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت بر تخمیر، غلظت نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی در شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین )

نویسندگان: امین خضری , محسن دانش مسگران , کامران رضا یزدی , محمد مرادی شهر بابک , امید دیانی , محمد رضا محمد آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر منابع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت بر تخمیر و سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین، از چهار راس گاو هلشتاین دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین

کلمات کلیدی

, منابع کربوهیدراتی, نرخ تجزیه متفاوت, نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی, شکمبه, گاوهای شیرده هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018323,
author = {امین خضری and دانش مسگران, محسن and کامران رضا یزدی and محمد مرادی شهر بابک and امید دیانی and محمد رضا محمد آبادی},
title = {تاثیر منبع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت بر تخمیر، غلظت نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی در شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {منابع کربوهیدراتی، نرخ تجزیه متفاوت، نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی، شکمبه، گاوهای شیرده هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر منبع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت بر تخمیر، غلظت نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی در شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین
%A امین خضری
%A دانش مسگران, محسن
%A کامران رضا یزدی
%A محمد مرادی شهر بابک
%A امید دیانی
%A محمد رضا محمد آبادی
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]