چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-18

عنوان : ( تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , مهسا سجادیان , سیدعلیرضا وکیلی , حسین جهانی عزیزآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر اسانس برخی از چاشنی ها و دانه گیاهان دارویی (سیر، دارچین، فلفل سیاه، زیره سبز و رازیانه) یا موننزین (به عنوان کنترل مثبت) بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) بررسی شد. تیمارهای ...

کلمات کلیدی

, اسانس چاشنیها, اسانس دانه گیاهان دارویی, فراسنجه های تولید گاز, علف خشک یونجه, شرایط آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018329,
author = {دانش مسگران, محسن and سجادیان, مهسا and وکیلی, سیدعلیرضا and جهانی عزیزآبادی, حسین},
title = {تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {اسانس چاشنیها، اسانس دانه گیاهان دارویی، فراسنجه های تولید گاز، علف خشک یونجه، شرایط آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی
%A دانش مسگران, محسن
%A سجادیان, مهسا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A جهانی عزیزآبادی, حسین
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]