اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار )

نویسندگان: یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدقارچی انار، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار صورت پذیرفت. در این پژوهش اثر 3 قسمت مختلف گیاه انار(پوست میوه، بذور، برگ) و 2 حلال مصرفی (آبی و متانولی) با 4 غلظت (0 ،500 ،1000، 1500 پی پی ام) بر روی دو نوع قارچ پس از برداشت (Alternaria citri و Aspergillus niger) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره متانولی پوست میوه انار با میانگین های 6/47 و 7/37 درصد به ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی را بر رشد میسلیوم ها و جوانه زنی اسپورقارچها دارا بود. همچنین محتوای فنولیک پوست میوه انار 8/1 برابر محتوای فنولیک برگ آن و ظرفیت آنتی اکسیدانی پوست میوه، بذور و برگ درخت انار به ترتیب برابر 3/55، 7/35 و 4/16 درصد مشخص گردید. بنابراین به نظر می رسد محتوای فنولیکی بالای پوست و بذور انار می تواند خاصیت ضدقارچی و ظرفیت آنتی اکسیدانی قوی این عصاره ها را بوجود آورد.

کلمات کلیدی

, پوست میوه انار, فعالیت آنتی اکسیدانی, عصاره متانولی, فعالیت ضدقارچی و محتوای فنولیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018454,
author = {سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پوست میوه انار، فعالیت آنتی اکسیدانی، عصاره متانولی، فعالیت ضدقارچی و محتوای فنولیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]