چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( اثر ترکیب حمام تولید پودر روی الکترولیتی بر خصوصیات تخلیه باطری روی- اکسید نقره )

نویسندگان: بهرام شریفی , میلاد مجتهدی , مسعود گودرزی , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، پودر روی در حمام الکترولیز قلیایی تولید گردید. غلظت های 7 تا 11 مولار KOH و 5/0 تا 2/1 مولار یون زینکات در حمام به کار رفت. پارامترهای دیگر ثابت نگاه داشته شد. اثر تغییرات غلظت بر مورفولوژی پودر روی حاصل به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. آندهای روی از پودرهای حاصل تولید شد و در سلول باطری روی-اکسید نقره مورد استفاده قرار گرفت. پس از تخلیه باطری ها، نمودارهای زمان-ولتاژ ترسیم شد و زمان های تخلیه حاصل شده مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزایش غلظت KOH و کاهش غلظت یون زینکات، مورفولوژی پودر روی شاخه ای تر شده و در نتیجه با افزایش سطح مؤثر ذرات پودر، زمان تخلیه ی باطری نیز افزایش پیدا می کند. بهترین زمان تخلیه پیش از رسیدن به حداقل ولتاژ تعیین شده 25/1 ولت، 9/7 دقیقه به دست آمده است.

کلمات کلیدی

, الکترولیز, پودر روی, باطری, زمان تخلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018736,
author = {بهرام شریفی and میلاد مجتهدی and مسعود گودرزی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {اثر ترکیب حمام تولید پودر روی الکترولیتی بر خصوصیات تخلیه باطری روی- اکسید نقره},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الکترولیز، پودر روی، باطری، زمان تخلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ترکیب حمام تولید پودر روی الکترولیتی بر خصوصیات تخلیه باطری روی- اکسید نقره
%A بهرام شریفی
%A میلاد مجتهدی
%A مسعود گودرزی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]