هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( سنتز وبررسی خواص ساختاری ودی‌الکتریک نانو پودر BaTiO3وBaZr0.05Ti0.95O3 )

نویسندگان: سیدعبدالمهدی آقایان , محمد حسینی , محمد بهدانی , غلامحسین خرمّی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، نانوپودر BaTiO3وBaZr0.05Ti0.95O3 به روش احتراق ژل تهیه شد. تاثیر ناخالصی Zr بر ساختار و ویژگی‌های نانوپودر BT بررسی شد. پراش پرتو ایکس نشان می دهد که نمونه‌ها ، در دمای اتاق دارای ساختار تتراگونال هستند. نمودار ثابت دی‌الکتریک بر حسب دما رسم و دمای کوری برای نمونه‌های BT وBZT به ترتیب123و103سانتی‌گراد تعیین شد. گاف اپتیکی نمونه‌ها با استفاده از نمودار طیف جذبیUV مشخص گردید و برای BTوBZT به ترتیب 05/6 و98/5 الکترون ولت بدست آمد.

کلمات کلیدی

, احتراق ژل , نانوپودر , پیزوالکتریک , تیتانات باریوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018921,
author = {آقایان, سیدعبدالمهدی and حسینی, محمد and بهدانی, محمد and خرمّی, غلامحسین},
title = {سنتز وبررسی خواص ساختاری ودی‌الکتریک نانو پودر BaTiO3وBaZr0.05Ti0.95O3},
booktitle = {هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {احتراق ژل - نانوپودر - پیزوالکتریک - تیتانات باریوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز وبررسی خواص ساختاری ودی‌الکتریک نانو پودر BaTiO3وBaZr0.05Ti0.95O3
%A آقایان, سیدعبدالمهدی
%A حسینی, محمد
%A بهدانی, محمد
%A خرمّی, غلامحسین
%J هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]