دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز طبیعی )

نویسندگان: مهدی نیک نام شاهرک , اکبر شاهسوند , علی گرمرودی اصیل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز طبیعی

کلمات کلیدی

بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019003,
author = {نیک نام شاهرک, مهدی and شاهسوند, اکبر and گرمرودی اصیل, علی},
title = {بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز طبیعی},
booktitle = {دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز طبیعی
%A نیک نام شاهرک, مهدی
%A شاهسوند, اکبر
%A گرمرودی اصیل, علی
%J دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
%D 2010

[Download]