سیزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای مهندسی شیمی و نفت , 2010-10-25

عنوان : ( تهیه کربن فعال از زغال سنگ طبس به روش شیمیایی و با استفاده از KOH جهت ذخیره سازی متان )

نویسندگان: حامد رشیدی , علی احمدپور , علی آیتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ذخیره سازی گاز متان بر روی کربن های فعال تهیه شده از آنتراسیت ایران که به کمک KOH فعال گردیده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. دو عامل حجم بالای روزنه های ریز و دانسیته زیاد برای ذخیره سازی مقدار مناسبی از گاز طبیعی (متان) بسیار حیاتی می باشند. تاثیر نسبت ماده شیمیایی به زغال سنگ (R) در سه سطح 2، 5/2 و 3 و دما در دو سطح °C670 و 730 در تهیه کربن فعال مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها در دمای °C 790 نیز ساخته شدند ولی به علت دانسیته و سطح فعال بسیار پایین، آزمایشات بیشتر بر روی آن ها انجام نگرفت. کربن های تهیه شده با این روش دارای حجم روزنه های ریز زیاد می باشند. بیشترین مقدار ذخیره سازی و دفع مربوط به نمونه تهیه شده با R برابر 2 در دمای °C730 می باشد که به ترتیب برابر با V/V 139 و V/V 124 است.

کلمات کلیدی

, ذخیره سازی متان, کربن فعال, KOH, نسبت ماده فعال ساز, دما.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019184,
author = {رشیدی, حامد and احمدپور, علی and آیتی, علی},
title = {تهیه کربن فعال از زغال سنگ طبس به روش شیمیایی و با استفاده از KOH جهت ذخیره سازی متان},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای مهندسی شیمی و نفت},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {ذخیره سازی متان، کربن فعال، KOH، نسبت ماده فعال ساز، دما.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه کربن فعال از زغال سنگ طبس به روش شیمیایی و با استفاده از KOH جهت ذخیره سازی متان
%A رشیدی, حامد
%A احمدپور, علی
%A آیتی, علی
%J سیزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای مهندسی شیمی و نفت
%D 2010

[Download]