همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری , 2010-12-27

عنوان : ( مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور )

نویسندگان: دکتر غلامعباس شکاری , محمدابراهیم زواری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه‌های اعتلای کشورها و یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه محسوب می‌شود، چرا که موجب افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه‌ی گزاف‌تری را متحمل شویم. در این تحقیق در مورد چالش‌هایی که موضوع پژوهش و تحقیق در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه با آن مواجه است مورد بررسی قرار گرفت، با استفاده از تحقیقات انجام شده در گذشته (که البته تعداد قابل توجهی در دسترس نبودند) چالش‌های مهم مورد بحث قرار گرفته و به این نتیجه رسید که مهم‌ترین عامل، فرهنگ پژوهش یا میزان حساسیت مدیران، شرکت‌های دولتی و خصوصی و آحاد مردم نسبت به تحقیق، پژوهش و پژوهشگر است. در واقع فرهنگ سایر مسایل را در بر می‌گیرد، و برای این موضوع الگویی ارائه شد، هم چنین موضوع تحقیق و پژوهش از نگاهی سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت. در این سیستم ورودی‌ها (شامل مواد اولیه، منابع انسانی، منابع مالی، تجهیزات)، فرایند (شامل فرهنگ پژوهش و عناصر وابسته به آن) و خروجی آن که به توسعه می‌انجامد مورد شناسایی قرار گرفت و بر این موضوع تأکید شد که برای رشد و توسعه علم و فناوری در کشور مهم‌ترین مسأله فرهنگ پژوهش است. لزوم تحقیقات بیشتر و مرتبط با موضوع از دیدگاه سیستماتیک و نگرش اقتضایی (کشوری، استانی، منطقه‌ای) مورد تأکید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, چالش‌های پژوهش, چالش‌های تحقیق, تحقیق و توسعه (R&D), فرهنگ پژوهش, بودجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019336,
author = {دکتر غلامعباس شکاری and زواری, محمدابراهیم},
title = {مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور},
booktitle = {همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چالش‌های پژوهش، چالش‌های تحقیق، تحقیق و توسعه (R&D)، فرهنگ پژوهش، بودجه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور
%A دکتر غلامعباس شکاری
%A زواری, محمدابراهیم
%J همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
%D 2010

[Download]