چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی ریزساختار و سختی چدن کروی حاوی Al 0.61% و Si 1.11% در حالت ریختگی و پس از عملیات حرارتی آستنیته کردن و آستمپر کردن )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید , بهتاش هاشمی سالانقوچ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر آلومینیوم به عنوان یک عنصر گرافیت زای قوی شناخته شده می باشد. پژوهش های متعددی جهت جایگزینی آلومینیوم به جای سیلیسیوم در چدن های خاکستری و کروی توسط محققین انجام شده است. تاثیر مثبت آلومینیوم در افزایش مقاومت اکسیداسیون در دماهای بالا، افزایش سختی و استحکام قطعات چدنی است. در همین راستا در این تحقیق با افزودن مقادیر حداقل از آلومینیوم در حضور سیلیسیوم سعی شده است تا ریزساختار نمونه های ریخته گری شده در قالب های ماسه ای و فلزی به کمک میکروسکوپ های نوری و الکترونی مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد. در همین ارتباط با انجام عملیات حرارتی مناسب از طریق آستنیته کردن در دمای890 درجه سانتیگراد و آستمپر کردن در دماهای 350 ، 400 و 450 درجه سانتیگراد، چگونگی استحاله های فازی مورد بررسی قرار گرفته است. از سختی سنجی نیز جهت تعیین خواص مکانیکی این ماده بهره گرفته شده است. بررسی ها نشان داد که آستمپرینگ در هر سه دمای 350، 400 و 450 درجه سانتیگراد، ساختار بینیت بالایی ایجاد می کند و با افزایش دمای فرایند، سختی ماده کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, چدن کروی, ریزساختار, آلومینیوم, گرافیت, آستنیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019350,
author = {کیانی رشید, علیرضا and هاشمی سالانقوچ, بهتاش},
title = {بررسی ریزساختار و سختی چدن کروی حاوی Al 0.61% و Si 1.11% در حالت ریختگی و پس از عملیات حرارتی آستنیته کردن و آستمپر کردن},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چدن کروی، ریزساختار، آلومینیوم، گرافیت، آستنیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزساختار و سختی چدن کروی حاوی Al 0.61% و Si 1.11% در حالت ریختگی و پس از عملیات حرارتی آستنیته کردن و آستمپر کردن
%A کیانی رشید, علیرضا
%A هاشمی سالانقوچ, بهتاش
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]