اندیشه آماری, دوره (1), شماره (2), سال (1996-10) , صفحات (9-13)

عنوان : ( رکوردها در توزیع بتا )

نویسندگان: جعفر احمدی , ناصررضا ارقامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص رکوردها در توزیع بتا بررسی شد

کلمات کلیدی

رکورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019390,
author = {احمدی, جعفر and ارقامی, ناصررضا},
title = {رکوردها در توزیع بتا},
journal = {اندیشه آماری},
year = {1996},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {1026-8944},
pages = {9--13},
numpages = {4},
keywords = {رکورد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رکوردها در توزیع بتا
%A احمدی, جعفر
%A ارقامی, ناصررضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 1996

[Download]