پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (4), شماره (1), سال (1994-9) , صفحات (51-66)

عنوان : ( رساندن و تسریع آن در پنیرسازی )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رساندن وتسریع آن در پنیرسازی

کلمات کلیدی

رساندن وتسریع آن در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019423,
author = {شهیدی, فخری},
title = {رساندن و تسریع آن در پنیرسازی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {1994},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-5423},
pages = {51--66},
numpages = {15},
keywords = {رساندن وتسریع آن در پنیرسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رساندن و تسریع آن در پنیرسازی
%A شهیدی, فخری
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 1994

[Download]