پنجمین کنگره صنایع غذایی , 1992-05-22

عنوان : ( رساندن پنیر و تسریع آن در پنیرسازی )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رساندن پنیر و تسریع آن در پنیرسازی

کلمات کلیدی

رساندن پنیر و تسریع آن در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019433,
author = {شهیدی, فخری},
title = {رساندن پنیر و تسریع آن در پنیرسازی},
booktitle = {پنجمین کنگره صنایع غذایی},
year = {1992},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رساندن پنیر و تسریع آن در پنیرسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رساندن پنیر و تسریع آن در پنیرسازی
%A شهیدی, فخری
%J پنجمین کنگره صنایع غذایی
%D 1992

[Download]