ششمین کنگره صنایع غذایی , 1993-11-13

عنوان : ( بررسی ویژگیهای ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ویژگیهای ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک

کلمات کلیدی

بررسی ویژگیهای ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019434,
author = {شهیدی, فخری},
title = {بررسی ویژگیهای ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک},
booktitle = {ششمین کنگره صنایع غذایی},
year = {1993},
location = {رامسر, ايران},
keywords = {بررسی ویژگیهای ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگیهای ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک
%A شهیدی, فخری
%J ششمین کنگره صنایع غذایی
%D 1993

[Download]