پنجمین کنگره تغذیه ایران , 1999-11-13

عنوان : ( ارزیابی نقش ضد باکتریائی باکتریهای اسید لاکتیک در کنترل رشد Listeria monocytogenes )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی نقش ضد باکتریائی باکتریهای اسید لاکتیک در کنترل رشد Listeria monocytogenes

کلمات کلیدی

ارزیابی نقش ضد باکتریائی باکتریهای اسید لاکتیک در کنترل رشد Listeria monocytogenes
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019445,
author = {شهیدی, فخری},
title = {ارزیابی نقش ضد باکتریائی باکتریهای اسید لاکتیک در کنترل رشد Listeria monocytogenes},
booktitle = {پنجمین کنگره تغذیه ایران},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی نقش ضد باکتریائی باکتریهای اسید لاکتیک در کنترل رشد Listeria monocytogenes},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نقش ضد باکتریائی باکتریهای اسید لاکتیک در کنترل رشد Listeria monocytogenes
%A شهیدی, فخری
%J پنجمین کنگره تغذیه ایران
%D 1999

[Download]