دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2001-11-13

عنوان : ( بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت انسان )

نویسندگان: فخری شهیدی , محبّت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت انسان

کلمات کلیدی

بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019447,
author = {شهیدی, فخری and محبی, محبّت},
title = {بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت انسان},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت انسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت انسان
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبّت
%J دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
%D 2001

[Download]