چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2005-09-07

عنوان : ( افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6 ماه )

نویسندگان: فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6 ماه

کلمات کلیدی

افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019450,
author = {عمیدی فضلی, فرید and شهیدی, فخری and قدوسی, حمیدبهادر},
title = {افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6 ماه},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6 ماه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6 ماه
%A عمیدی فضلی, فرید
%A شهیدی, فخری
%A قدوسی, حمیدبهادر
%J چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2005

[Download]