دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07

عنوان : ( تولید نوشیدنی ماندگار و پالپ منجمد از هندوانه ، طالبی و خربزه )

نویسندگان: فخری شهیدی , مرضیه نصیری محلاتی , پوران ابریشم چی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید نوشیدنی ماندگار و پالپ منجمد از هندوانه ، طالبی و خربزه

کلمات کلیدی

, تولید نوشیدنی ماندگار و پالپ منجمد از هندوانه , طالبی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019456,
author = {شهیدی, فخری and نصیری محلاتی, مرضیه and ابریشم چی, پوران},
title = {تولید نوشیدنی ماندگار و پالپ منجمد از هندوانه ، طالبی و خربزه},
booktitle = {دومین همایش بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تولید نوشیدنی ماندگار و پالپ منجمد از هندوانه ، طالبی و خربزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید نوشیدنی ماندگار و پالپ منجمد از هندوانه ، طالبی و خربزه
%A شهیدی, فخری
%A نصیری محلاتی, مرضیه
%A ابریشم چی, پوران
%J دومین همایش بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]