هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( سنتز ومشخصه یابی ساختاری والکتریکی به دو روش سنتی و سل- ژل )

نویسندگان: سمیه کفاشی , طاهره قربانی مقدم , احمد کمپانی , محمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تهیه نمونه بسبلور و نانو پودر سرامیک CaMnO3 با دو روش سنتی و سل- ژل با استفاده از پیش ماده استات های فلزی به عنوان مواد شروع کننده مورد بررسی قرار گرفته است.پودر ھای حاصل بوسیله روشXRD مشخصه یابی شده است. وجود ساختار تک فاز پروسکایت CaMnO3 در دمای کلسینه 800 درجه سانتی گراد با دوروش فوق مورد تایید قرار گرفتھ است. نتایج نشان می دھد پودرهای حاصل دارای ساختار فاز اورتورمبیک است.

کلمات کلیدی

, مشخصه یابی , CaMnO3 , سنتی و سل- ژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019792,
author = {کفاشی, سمیه and قربانی مقدم, طاهره and کمپانی, احمد and محمد حسینی},
title = {سنتز ومشخصه یابی ساختاری والکتریکی به دو روش سنتی و سل- ژل},
booktitle = {هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مشخصه یابی ، CaMnO3 ، سنتی و سل- ژل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز ومشخصه یابی ساختاری والکتریکی به دو روش سنتی و سل- ژل
%A کفاشی, سمیه
%A قربانی مقدم, طاهره
%A کمپانی, احمد
%A محمد حسینی
%J هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]