چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-12-03

عنوان : ( بررسی ویژگیها و آسیبهای وارده به بند تاریخی اخلمد )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , قزلسوفلو، عباسعلی , الهام سادات خالقی میران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بند تاریخی اخلمد با قدمت حدود 300 تا 400 سال در فاصله 17 کیلومتری شهرستان چناران در استان خراسان -رضوی واقع شده است. این بند در درهای وسیع با طول تاج 225 متر بنا شده و یکی از انواع بندهای پایهای ایران قدیم است. از ویژگیهای منحصر به فرد این بند پیسازی صورت گرفته در این بند است، که به علت قرارگیری بند بر روی رسوبات آبرفتی و عدم امکان برداشت آبرفتها، سازندگان این بند مبادرت به احداث شالوده با استفاده از سنگ لاشه و ملات ساروج نمودهاند. از دیگر ویژگیهای این بند وجود 4 برجهای آبگیر در این بند است که در سه سطح مختلف امکان برداشت آب از بند را فراهم نموده است. این بند از مصالح سنگ، آجر، ملات ساروج، خاکستر و شفته آهکی تشکیل شده است. به علت استفاده مستمر طی سالیان دراز دچار آسیبهای فراوانی شده است، به نحوی که استفاده مجدد از آن مستلزم توجه اساسی به ترمیم و بازسازی این بند تاریخی است. با توجه به اینکه بند اخلمد، بنایی فرهنگی - تاریخی است، ترمیم و بهسازی آن از لحاظ تاریخی و حفظ آثار باارزش نیاکان ما ضروری میباشد

کلمات کلیدی

, بند تاریخی اخلمد, آسیبشناسی, ترمیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019914,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and قزلسوفلو، عباسعلی and خالقی میران, الهام سادات},
title = {بررسی ویژگیها و آسیبهای وارده به بند تاریخی اخلمد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بند تاریخی اخلمد، آسیبشناسی، ترمیم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگیها و آسیبهای وارده به بند تاریخی اخلمد
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A قزلسوفلو، عباسعلی
%A خالقی میران, الهام سادات
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]