کنفرانس فیزیک ایران سال 1389 , 2010-09-11

عنوان : ( تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی )

نویسندگان: فاطمه روزبان , نرگس قجری بردر , محمد حسینی , مجید ابراهیمی زاده ابریشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر افزودنی مس بر روی خواص نانو پودرهای اکسید روی تهیه شده به روش سل-ژل با ترکیب Zn1-xCuxO (05/0، 02/0، 00/0= x) مورد مطالعه قرار گرفته است. در دمای تکلیسC 500 نمونه های Zn1-xCuxOبه ازاء (02/0، 00/0= x) دارای ساختار ورتسایت هستند ولی در نانو پودر O05/0Cu 95/0‌‌‌Zn فاز ثانویه منوکلینیک مشاهده شد. ساختار نانو پودرها با استفاده از پراش پرتو X مورد مطالعه قرار گرفت . مشخصه یابی نوری با استفاده از طیف سنجی فروسرخ انجام گردید و تأثیر مس بر طیف بازتابش در محدوده ی فروسرخ میانی مورد تحلیل قرار گرفت. در ناحیه ی فرابنفش نیز، گاف نوری با استفاده از طیف جذب محاسبه شد که شاهد کاهش گاف نوری با افزایش درصد مس بودیم.

کلمات کلیدی

PACS No. 61
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019945,
author = {روزبان, فاطمه and قجری بردر, نرگس and حسینی, محمد and ابراهیمی زاده ابریشمی, مجید},
title = {تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران سال 1389},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {PACS No. 61},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی
%A روزبان, فاطمه
%A قجری بردر, نرگس
%A حسینی, محمد
%A ابراهیمی زاده ابریشمی, مجید
%J کنفرانس فیزیک ایران سال 1389
%D 2010

[Download]