دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-26

عنوان : ( بررسی پراکندگی ناکشسان فونونهای اپتیکی قطبی در CdTe )

نویسندگان: هادی عربشاهی , سپیده گل افروز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پراکندگی ناکشسان فونونهای اپتیکی قطبی در CdTe

کلمات کلیدی

بررسی پراکندگی ناکشسان فونونهای اپتیکی قطبی در CdTe
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020031,
author = {عربشاهی, هادی and سپیده گل افروز},
title = {بررسی پراکندگی ناکشسان فونونهای اپتیکی قطبی در CdTe},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بررسی پراکندگی ناکشسان فونونهای اپتیکی قطبی در CdTe},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پراکندگی ناکشسان فونونهای اپتیکی قطبی در CdTe
%A عربشاهی, هادی
%A سپیده گل افروز
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]