دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-26

عنوان : ( A Study of Electron Transport in compound semiconductor GaInas under steay-state andtransient conditions by a Monte Calo method in high electric fiel )

نویسندگان: هادی عربشاهی , محمود رضائی رکن آبادی , مسعود دهقانی محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

semiconductor GaInas under steay-state andtransient conditions by a Monte Calo method in high electric fiel

کلمات کلیدی

, semiconductor وsteay, state andtransient و Monte Calo method in high electric fiel
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020032,
author = {عربشاهی, هادی and رضائی رکن آبادی, محمود and دهقانی محمدآبادی, مسعود},
title = {A Study of Electron Transport in compound semiconductor GaInas under steay-state andtransient conditions by a Monte Calo method in high electric fiel},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {semiconductor وsteay-state andtransient و Monte Calo method in high electric fiel},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A Study of Electron Transport in compound semiconductor GaInas under steay-state andtransient conditions by a Monte Calo method in high electric fiel
%A عربشاهی, هادی
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A دهقانی محمدآبادی, مسعود
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]