اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو , 2011-02-16

عنوان : ( کاربرد نانو ذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد و عملکرد گیاه ذرت )

نویسندگان: حسن فیضی , علی اصغر برهمند , پرویز رضوانی مقدم , امیر فتوت , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره در مقابسه با کود های کم و پر مصرف بر رشد عملکرد ذرت علوفه ای، آزمایشی در موسسه تحقیقات و فناوری رضوی انجام گردید. آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار و در چهار تکرار طراحی شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد (T1) .......

کلمات کلیدی

, میدان مغناطیس, نانو ذرات نقره, ذرت ,عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020121,
author = {فیضی, حسن and علی اصغر برهمند and رضوانی مقدم, پرویز and فتوت, امیر and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {کاربرد نانو ذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد و عملکرد گیاه ذرت},
booktitle = {اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {میدان مغناطیس، نانو ذرات نقره، ذرت ;عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نانو ذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد و عملکرد گیاه ذرت
%A فیضی, حسن
%A علی اصغر برهمند
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A فتوت, امیر
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو
%D 2011

[Download]