اولین همایش علوم علف های هرز ایران , 2006-01-25

عنوان : ( اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن در گندم زمستانه (Triticum aestivum ) بر میزان خسارت خردل وحشی(Sinapis arvensis ) )

نویسندگان: مهدی راستگو , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن در گندم زمستانه بر ...

کلمات کلیدی

, علف هرز , عملکرد دانه , عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020150,
author = {راستگو, مهدی and قنبری, علی and حمید رحیمیان مشهدی},
title = {اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن در گندم زمستانه (Triticum aestivum ) بر میزان خسارت خردل وحشی(Sinapis arvensis )},
booktitle = {اولین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {علف هرز - عملکرد دانه - عملکرد بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن در گندم زمستانه (Triticum aestivum ) بر میزان خسارت خردل وحشی(Sinapis arvensis )
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%A حمید رحیمیان مشهدی
%J اولین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2006

[Download]