بیست و نهمین گردهمائی علوم زمین , 2011-02-15

عنوان : ( رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری حوضه آبریز عشق آباد-سوله )

نویسندگان: سمیرا تقدیسی نیک بخت , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد , عفت پاسبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری حوضه آبریز عشق آباد-سوله

کلمات کلیدی

, عناصر ساختاری, بریده بریده, گراولی, بار بستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020417,
author = {تقدیسی نیک بخت, سمیرا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد and پاسبان, عفت},
title = {رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری حوضه آبریز عشق آباد-سوله},
booktitle = {بیست و نهمین گردهمائی علوم زمین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عناصر ساختاری، بریده بریده، گراولی، بار بستر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری حوضه آبریز عشق آباد-سوله
%A تقدیسی نیک بخت, سمیرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%A پاسبان, عفت
%J بیست و نهمین گردهمائی علوم زمین
%D 2011

[Download]